சபைச் செயலகம்

சபரகமுவ மாகாண சபை

 

“The main function of the Council Secretariat is to provide facilities for the members of the Sabaragamuwa Province Provincial Council to hold the meetings and enable them to participate in public affairs. ”

பதிவிறக்க

நிகழ்ச்சி நிரல்

ஹன்சார்ட்

விதிகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள்

குழு

படிவங்கள்

உறுப்பினர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள்

அலுவலர்கள்

தொலைபேசி பெயர்ப்பட்டியல்

 

செய்தி

அரச கணக்கு செயற்குழு

மேலும் பார்க்க

PPC PUBLIC PETITION COMMITEE

மேலும் பார்க்க

ஆலோசனை செயற்குழு

குழு

மேலும் பார்க்க

தொடர்பு கொள்க

சபரகமுவ மாகாண சபை செயலகம், புதிய நகரம், இரத்தினபுரி.
(+94) 45 2050948,    (+94) 45 2232078
councilsecspc@sltnet.lk
                      
                                   
    திருமதி.இ.கே.ஏ.சுனீதா
    சபைச் செயலாளர்
    0452232327